Pogoji poslovanja

Do plačila so vse steklenice last podjetja Fina Vina. Reklamacije in vračilo se upošteva le ob predložitvi original računa,

steklenice in zamaška.